Polityka prywatności - Sun & Snow Resorts - Białka Tatrzańska

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC OSÓB ZAINTERESOWANYCH TREŚCIAMI NA STRONIE, ZADAJĄCYMI ZAPYTANIA ZA POMOCĄ FORMULARZA KONAKTOWEGO NA STRONIE

http://bialkaresort.pl/

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sun&Snow Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można się skontaktować przy pomocy email: kontaktdane@sunandsnow.pl

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie w formularzu kontaktowym.

 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

  1. W zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na zapytanie – prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będzie mieć personel Administratora oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te będą miały dostęp do Pani/Pana danych tylko i wyłącznie w celu realizacji swoich zadań i w zakresie do tego niezbędnym.

 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania.

 6. Jeśli wycofa Pani/Pan którąkolwiek z wyrażonych wyżej zgód, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trzech lat od momentu jej wycofania. Wówczas Pani/Pana dane będą przechowywane jedynie w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z tą wysyłką i w zakresie do tego niezbędnym.

 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z rozpatrywaniem zapytania, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zapytanie. W zakresie realizacji działań marketingowych podanie danych jest dobrowolne.

 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

 

Klauzula informacyjna w stosunku do osób, które wyraziły zgodę na marketing podmiotów trzecich

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sun&Snow Real Estate Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można się skontaktować przy pomocy kontaktdane@sunandsnow.pl

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania Pani/Panu treści marketingowych, informacji handlowych zawierających informację o:  nowych, realizowanych lub zrealizowanych inwestycjach podmiotów z grupy Sun&Snow lub podmiotów współpracujących z Sun&Snow.

 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

  1. W zakresie działań marketingowych – wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będzie mieć personel Administratora oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, a także podmioty należące do grupy Sun&Snow. Podmioty te będą miały dostęp do Pani/Pana danych tylko i wyłącznie w celu realizacji swoich zadań i w zakresie do tego niezbędnym.

 5. Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu

 6. Jeśli wycofa Pani/Pan którąkolwiek z wyrażonych wyżej zgód, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trzech lat od momentu jej wycofania. Wówczas Pani/Pana dane będą przechowywane jedynie w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z tą wysyłką i w zakresie do tego niezbędnym.

 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z rozpatrywaniem zapytania, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zapytanie. W zakresie realizacji działań marketingowych podanie danych jest dobrowolne.

 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.